POWRÓT

ZUŻYTE OPONY W WEJHEROWIE - CO Z NIMI ZROBIĆ?

Zużyte opony w Wejherowie - co z nimi zrobić? Po ostatnim komunikacie wejherowskiej Straży Miejskiej, że ze starych opon nie należy robić ogrodzeń, pseudo murków ani też wrzucać do śmietnika - wejherowianie pytają, co w takim razie zrobić ze starymi oponami?

Zużyte opony w Wejherowie - co z nimi zrobić?

- Po naszej informacji o zużytych oponach, do Straży Miejskiej w Wejherowie rozdzwoniły się telefony. Co z nimi zrobić i gdzie je można zdać bez wnoszenia opłaty? - mówi Zenon Hinca, szef Straży Miejskiej w Wejherowie. - Jeśli opony wymieniamy w zakładzie wulkanizacyjnym, zużyte opony obowiązany jest przyjąć właściciel zakładu. Jeśli opony wymieniamy we własnym zakresie, zużyte opony oczywiście od mieszkańców Wejherowa przyjmie Zakład Usług Komunalnych w ilościach pochodzących z gospodarstwa domowego. ZUK nie przyjmie kilkudziesięciu czy kilkuset opon dowiezionych ciężarówką oraz opon od samochodów ciężarowych. Szczegółowy wykaz odpadów które przyjmuje i nie przyjmuje ZUK zawarte są w regulaminie.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. na terenie bazy prowadzi dla mieszkańców Wejherowa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK (wjazd do PSZOK od ul. Chopina naprzeciwko Głównego Inspektoratu Weterynarii). Zasady funkcjonowania określa Regulamin Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych.

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 20:00 oraz w soboty od godz. 9:00 – 16:00.

Do PSZOK przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta Wejherowo, dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bądź mieszkańców miasta.

papier i tektura
metale
tworzywa sztuczne
opakowania wielomateriałowe
szkło
odpady zielone
meble i inne odpady wielkogabarytowe
przeterminowane leki
chemikalia
zużyte baterie i akumulatory
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
opony z samochodów osobowych
odpady budowlane i rozbiórkowe
*Odpady komunalne, o których mowa w pkt. 1 – 12 przyjmowane są do PSZOK w każdej ilości.
*Odpady o których mowa w pkt. 13 przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie w ilości do 160 l./rok/lokal mieszkalny.

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
zmieszane odpady komunalne,
materiały zawierające azbest,
zmieszane odpady budowlane,
szyby samochodowe, części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory),
odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,

odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,
odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych ( w beczkach, workach, skrzyniach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu, pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych)

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne od mieszkańców miasta Wejherowa. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Pamiętaj obsługa PSZOK ma prawo zażądać od osoby dostarczającej odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (dowód osobisty, umowa najmu lokalu mieszkalnego) oraz dokumenty potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Wejherowa.

 

Źródło: wejherowo.naszemiasto.pl