POWRÓT

Zapraszamy do składania ofert przetargowych

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. ogłosił 15 maja 2017 roku przetarg nieograniczony pn: Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA w formule zaprojektuj i wybuduj, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z podziałem na dwie Części:

Część 1: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z adaptacją obiektów dawnej fabryki drzewnej dla przedmiotowej inwestycji „EKO – FABRYKA” w Wejherowie w formule zaprojektuj i wybuduj z opcją, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.”

Część 2: „Budowa gniazd- podziemnych punktów zbiórki odpadów w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.”

Zapraszamy do składania ofert przetargowych.

Więcej informacji tutaj