POWRÓT

Trwają kontrole umów na odbiór odpadów

Straż Miejska w Wejherowie przeprowadza kontrole zarejestrowanych na terenie miasta firm w zakresie posiadanych ważnych umów na odbiór odpadów z wyspecjalizowanymi w tej działalności podmiotami.

 

Celem przeprowadzanych kontroli jest zminimalizowanie zjawiska podrzucania odpadów
z punktów handlowych, usługowych, gastronomicznych itp. do miejsc gromadzenia odpadów wyznaczanych wyłącznie dla mieszkańców.

 

Przypominamy, że zgodnie z ustawą „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach”
oraz Uchwałą nr VIIIK/XV/174/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15.12.2015r.  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa §12
- właściciele nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą, w tym także właściciele nieruchomości zamieszkałych,
które wykorzystywane są również na inne cele niż mieszkalne, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych
powstałych w wyniku ich działalności, z wybranym przez siebie przedsiębiorstwem wywozowym.

 

Więcej na:

http://m.telewizjattm.pl/dzien/2018-03-14/45862-wola-podrzucac-smieci-niz-placic-za-ich-wywoz.html?play=on

http://www.nadmorski24.pl/wiadomosci/35192-smieci-ciezarem-dla-firm-z-wejherowa-beda-kontrole.html