POWRÓT

Wiosenne porządki w mieście - czy w Wejherowie jest czysto?

Wiosna to czas, kiedy Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie ma najwięcej pracy. W mieście zrobiło się kolorowo i czyściej.  Na ulicach pojawiły się zamiatarki, a przed nami okres wystawek.

Ogólna ocena czystości miasta jest pozytywna, chociaż nadal pojawia się problem dzikich wysypisk.

 Więcej na:

http://www.telewizjattm.pl/dzien/2018-04-11/46148-wejherowianie-zadowoleni-z-czystosci-miasta.html?play=on

 http://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/35526-w-wejherowie-jest-czysto-ale.html

 

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie miasta Wejherowa, mają możliwość dostarczyć niżej wymienione odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który zlokalizowany jest na terenie bazy Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie (wjazd od ul. Chopina, naprzeciwko Głównego Inspektoratu Weterynarii).

 1. papier i tektura
 2. metale
 3. tworzywa sztuczne
 4. opakowania wielomateriałowe
 5. szkło
 6. odpady zielone
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe
 8. przeterminowane leki
 9. chemikalia
 10. zużyte baterie i akumulatory
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 12. opony z samochodów osobowych
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe

* Odpady komunalne, o których mowa w pkt. 1 – 12 przyjmowane są do PSZOK w każdej ilości.
* Odpady o których mowa w pkt. 13 przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie w ilości do 160 l/rok/lokal mieszkalny.

UWAGA!!!

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • materiały zawierające azbest,
 • zmieszane odpady budowlane,
 • szyby samochodowe, części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory),
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych ( w beczkach, workach, skrzyniach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu, pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych)