POWRÓT

Uroczystość w Śmiechowie. Rondo im. ks. H. Jastaka.

Za poparcie inicjatywy, okazaną pomoc przy powstaniu tablicy pamiątkowej oraz nadaniu imienia rondu im. ks. prałata Hilarego Jastaka przedstawiciele Spółki ZUK,  Prezes Pan Roman Czerwiński oraz Dyrektor Techniczny Pan Andrzej Gorczycki otrzymali podziękowanie.

 

 Zapraszamy do artykułu:

 

 

 

 

 Źrodło: Puls Wejherowa