POWRÓT

Ruszyła budowa podziemnych gniazd.

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. rozpoczął budowę podziemnych gniazd tj. podziemnych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Prace nad pierwszym gniazdem rozpoczęto przy ul. Północnej w Wejherowie. Gniazda stanowić będą integralną część zabudowy śródmiejskiej Wejherowa poprzez wkomponowanie ich w istniejącą infrastrukturę. Projekt jest dofinansowany przez Fundusze Europejskie.