POWRÓT

Eko - Fabryka w Wejherowie

W obiektach dawnej fabryki drzewnej w Wejherowie ma powstać Eko-Fabryka. Inwestycja ma na celu stworzenie wzorcowego modelu gospodarki odpadami na terenie miasta, a realizowana będzie przez Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Jak powiedział Roman Czerwiński, prezes ZUK sp. z o.o. podczas konferencji zorganizowanej w ponad stuletnim zabytkowym budynku dawnej fabryki drzewnej przy ul. Tartacznej w Wejherowie, wybór takiej lokalizacji podyktowany jest koniecznością przeniesienia dotychczasowego punktu znajdującego się przy ul. Obrońców Helu. Wynika to z potrzeby zdecydowanego powiększenia możliwości przyjmowania odpadów segregowanych oraz stworzenia możliwości recyklingu odpadów i prowadzenia działań edukacyjnych i promocyjnych. Eko-Fabryka będzie nowym typem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Czytaj więcej