Aktualności

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. odznaczony srebrnym listem gratulacyjnym

Podczas 50. Jubileuszowego Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast w Serocku Zakład Usług Komunalny w Wejherowie Sp. z o.o. został odznaczony Srebrnym Listem Gratulacyjnym za wieloletni wkład w unowocześnianie polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zapraszamy do składania ofert przetargowych

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. ogłosił 15 maja 2017 roku przetarg nieograniczony pn: Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA w formule zaprojektuj i wybuduj, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.