Zarządzenie nr 19/2020 Prezesa Zarządu Zakładu Usug Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. z dnia 10.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia opłat za udostępnienie wnioskodawcy dokumentu - pobierz