POWRÓT

Przy SP nr 8 powstało miasteczko rowerowe. Wykonawcą był Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie powstały wiaty rowerowe i miasteczko ruchu drogowego  w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ta inwestycja będzie nie tylko skuteczną zachętą do większej aktywności dzieci i młodzieży, ale także będzie służyła do nauki przepisów ruchu drogowego.

Obiekt powstał obok wejścia do budynku szkolnego, a w czterech wiatach znalazły się miejsca w stojakach na 56. rowerów. Ważną rolę edukacyjną pełnić będzie miasteczko ruchu drogowego z oznakowaniem drogowym, na którego terenie znajdą się m.in. gry podwórkowe z lustrem i kompasem. Cały teren został objęty moniotringiem szkolnym. Na terenie miasteczka ruchu drogowego będą też nasadzenia zieleni, mała architektura miejska, a także tablica z regulaminem określającym zasady funkcjonowania miasteczka ruchu drogowego.

Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, był Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie, który to zadanie wykonał za około 198 tys. zł brutto.

Autorką zwycięskiego projektu w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego „Szkoła na kołach – budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu o miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie” jest Dorota Chodubska, wejherowska radna i nauczyciel SP nr 8 w Wejherowie.

- Bardzo cieszę się z powstania przy naszej szkole wiat rowerowych i miasteczka rowerowego – mówi autorka projektu Dorota Chodubska, radna Wejherowa. – Jestem przekonana, że uczniowie, kiedy tylko wrócą do szkoły będą zachwyceni. Wielu z nich  przyjeżdża do szkoły na rowerach i hulajnogach, a  teraz będą mieli miejsce, w których można bezpiecznie zostawić swój rower. Ten projekt ma także aspekt edukacyjny, ponieważ powstające miasteczko rowerowe będzie służyło do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia z zakresu ruchu pieszych oraz nauki jazdy na rowerze. Niewątpliwie zwiększy to bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drodze. Oprócz miasteczka są tu różne gry podwórkowych i  kącik do wypoczynku. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu – od etapu projektowania, przygotowania wniosku i głosowania na projekt.

Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, tego typu infrastruktura jest skuteczną zachętą do większej aktywności dzieci i młodzieży.

- Transport rowerowy zyskuje zwolenników, obserwujemy coraz większe zainteresowanie tym środkiem lokomocji – mówi Beata Rutkiewicz. – Ale po to, aby zachęcać coraz większe grupy ludzi do korzystania z rowerów, musimy mieć przygotowane miejsca, gdzie możemy go bezpiecznie zostawić. Ponadto, przy naszej pogodzie, dobrze, aby byłyby to miejsca zadaszone.

- Miasteczko ruchu drogowego to kolejny, atrakcyjny obiekt sportowy, który powstał przy Szkole Podstawowej nr 8 – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Gratuluję wnioskodawcy i wszystkim, którzy oddali swój głos na ten projekt przyczyniając się do jego powstania.

W otwarciu tego obiektu uczestniczyła również m.in. Danuta Czernewska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 (SP nr 8) oraz wykonawca – Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Wejherowie.

 

Źródło: wejherowo.pl