POWRÓT

To już dziś! Ruszył pilotażowy program gniazd podziemnych.

Dziś w Wejherowie ruszył pilotażowy program segregacji odpadów w pojemnikach podziemnych tzw. gniazdach usytuowanych w ośmiu lokalizacjach na terenie Wejherowa. Najważniejszym aspektem programu jest prawidłowa zbiórka odpadów dlatego też mieszkańcy objęci programem mają do dyspozycji w każdym gnieździe pięć pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów takich frakcji jak: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, BIO, odpady zmieszane. 

Gniazda stanowią integralną część zabudowy śródmiejskiej Wejherowa poprzez wkomponowanie ich w istniejącą infrastrukturę.

Pojemniki zostały wyposażone w czytniki kart służące do odblokowania bębna wrzutowego. Mieszkańcy korzystający z gniazd zostali wyposażeni w karty dostępu za pomocą, których będa mogli otwierać pojemniki. Karty dostepu są rejestrowane i przypisane do konkretnego użytkownika. 

 

Program jest dofinansowany przez Fundusze Europejskie w ramach projektu EKOFABRYKI.