POWRÓT

Światozmieniacze

Światozminiacze to 3 odcinkowy film edukacyjny (Piknik, Urodziny, Złota Rączka) nagrany w Polskim Języku Migowym. Udział w nim wzięli uczniowie Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie.

Film porusza nie tylko tematykę prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi ale pokazuje również sposoby na ich ograniczanie. Uświadamia nam, że każdy ma wpływ na środowisko a nasze codzienne wybory oraz nawyki mają znaczenie.

Film dostepny na naszym kanale na platformie YouTube.

https://www.youtube.com/@ekofabryka8131

 

Film zrealizowany w ramach projektu "Edukacja bez ograniczeń" dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.