POWRÓT

Zawiadomienie o zmianie nazwy Spółki.

Zawiadomienie o zmianie nazwy Spółki.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30.04.2024 r. nastąpiła zmiana nazwy naszej Spółki z Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. na Ekofabryka Wejherowo Sp. z o.o.

W dniu 30.04.2024 r. dokonano wpisu nowej nazwy Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,  VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Aktualne dane Spółki:

Ekofabryka Wejherowo Sp. z o.o.

84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 1

Adres korespondencyjny ul. Fabryczna 10, 84-200 Wejherowo

NIP 588-23-98-489

REGON 221803127 

Prosimy o kierowanie korespondencji elektronicznej na adres: sekretariat@ekofabrykawejherowo.pl