POWRÓT

Data ogłoszenia: 23.01.2017

Przetarg:

Ochrona osób i mienia Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., ochrona fizyczna składowiska Rybska Karczma oraz patrol obiektu na bazie przy ul. Tartaczna 22 w Wejherowie.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ i ogłoszenia:
  1. Informacja Zamawiającego
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Informacja o udzieleniu zamówienia