POWRÓT

Data ogłoszenia: 21.04.2016

Przetarg nieograniczony/usługi/

Świadczenie usługi serwisu i najmu odzieży roboczej odblaskowej oraz szaf ubraniowych dla Pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 
  2. siwz
  3. Załączniki edytowalne do SIWZ: 1,1a,2,3,3a,4,6

     Wyjaśnienia i zmiany SIWZ i ogłoszenia:

  1. Zmieniona ujednolicona obowiązująca SIWZ
  2. Zmienione obowiązujące edytowalne załączniki do SIWZ: 1,1a,2,3,3a,4,6
  3. informacja o zmianie treści SIWZ

      Wynik postępowania

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty