POWRÓT

Data ogłoszenia: 12.10.2010

Wykonanie modernizacji oświetlenia oraz monitoringu przemysłowego na terenie bazy Zakładu Usług Komunalnych

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia +rysunki( folder w archiwum zip )
  4. Załącznik nr 8 do SIWZ
  5. Wyjaśnienie nr 1