POWRÓT

Data ogłoszenia: 10.12.2009

Dostawa w formie leasinguoperacyjnego 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania czystości wraz z wymiennym osprzętemdo zamiatania, odśnieżania i posypywania ciągów komunikacyjnych..(CPV): 34.11.40.00-9, 42.99.50.00-7, 66.10.00.00-3 specyfikacja14.12.2009ogł. o zmianie ogłoszeniazmiana specyfikacjizał. nr 1 do wyjaśnień_zał. nr 2 do wyjaśnień