POWRÓT

Data ogłoszenia: 05.07.2009

Dostawa pojemnikówCPV - 34.92.84.80-6.

  1. specyfikacja
  2. wyjaśnienie - zmiana umowy dla części 1
  3. Załącznik nr 5 - dla części 1(poprawiony)  
  4. Ogłoszenie wyników