Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. odznaczony srebrnym listem gratulacyjnym

Podczas 50. Jubileuszowego Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast w Serocku Zakład Usług Komunalny w Wejherowie Sp. z o.o. został odznaczony Srebrnym Listem Gratulacyjnym za wieloletni wkład w unowocześnianie polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zapraszamy do składania ofert przetargowych

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. ogłosił 15 maja 2017 roku przetarg nieograniczony pn: Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA w formule zaprojektuj i wybuduj, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

ZUŻYTE OPONY W WEJHEROWIE - CO Z NIMI ZROBIĆ?

Zużyte opony w Wejherowie - co z nimi zrobić? Po ostatnim komunikacie wejherowskiej Straży Miejskiej, że ze starych opon nie należy robić ogrodzeń, pseudo murków ani też wrzucać do śmietnika - wejherowianie pytają, co w takim razie zrobić ze starymi oponami?

TO ONI ZDOBYLI TYTUŁ OSOBOWOŚĆ ROKU 2016 !

Piszą o nas: Roman Czerwiński, Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. zdobył tytuł osobowość roku 2016 powiatu wejherowskiego w kategorii biznes. Teraz wszyscy laureaci plebiscytu walczą o w wojewódzkim finale o tytuł Osobowść Roku Pomorza.  

Harmonogram wywozu odpadów dla mieszkańców Wejherowa:

Eko Kącik Zukologa