PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 UWAGA! Od 1 marca 2022 r. PSZOK znajduje się w EKOFABRYCE !!! Wjazd od ul. Ekologicznej 7.

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp.  z o.o.  od 1 marca 2022 r. zmienia godziny otwarcia PSZOK.

PSZOK będzie czynny:

Poniedziałek od 8:00 do 18:00

Wtorek od 8:00 do 18:00

Środa od 8:00 do 18:00

Czwartek od 8:00 do 18:00

Piątek od 8:00 do 18:00

Sobota od 8:00 do 13:00

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych klientów związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się korona wirusa na PSZOK będą obowiązywać nowe zasady przyjmowania odpadów.

Najważniejsze zasady przyjmowania odpadów w czasie epidemii koronawirusa:

 1. Obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek przez klientów.
 2. Do PSZOK należy przywieźć wcześniej wysegregowane odpady.
 3. Przypominamy, że rozładunek leży po stronie Klienta.

Zasady funkcjonowania określa Regulamin Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych (pobierz).

 

Do PSZOK przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta Wejherowo, dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub nieruchomości mieszanych: 

 1. papier i tektura
 2. metale
 3. tworzywa sztuczne
 4. opakowania wielomateriałowe
 5. szkło
 6. odpady zielone
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe
 8. przeterminowane leki
 9. chemikalia
 10. zużyte baterie i akumulatory
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 12. opony z samochodów osobowych
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe

*Odpady komunalne, o których mowa w pkt. 1 – 12 przyjmowane są do PSZOK w każdej ilości.
*Odpady o których mowa w pkt. 13 przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie w ilości do 160 l./rok/lokal mieszkalny.

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych na skutek prowadzonej działalności rolniczej tj. odpady folii, sznurka oraz opony, kwalifikowane są, jako odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowym. Odpady te mieszkańcy Gminy Miasta Wejherowa mogą przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

UWAGA!!!

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
 • zmieszane odpady komunalne,
 • smoły i produktów smołowych m.in. lepiku,
 • materiały zawierające azbest,
 • zmieszane odpady budowlane,
 • szyby samochodowe, części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory),
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych ( w beczkach, workach, skrzyniach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu, pojemność ponad
  20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych)

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne od mieszkańców miasta Wejherowa. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, którego działalność nie jest prowadzona w tzw. zabudowie  mieszanej PSZOK nie przyjmie
od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Pamiętaj obsługa PSZOK ma prawo zażądać od osoby dostarczającej odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (dowód osobisty, umowa najmu lokalu mieszkalnego) oraz dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Wejherowo. 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Fabrycznej 10 w Wejherowie (wjazd od ul. Ekologicznej 7), zwanego dalej PSZOK.

 2. Operatorem PSZOK jest Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.
  z siedzibą w Wejherowie przy ul. Obrońców Helu 1.

 3. PSZOK jest czynny: poniedziałek w godz. od 8.00 do 18:00
                                   wtorek          w godz. od 8.00 do 18:00
                                   środa             w godz. od 8.00 do 18:00
                                   czwartek       w godz. od 8.00 do 18:00
                                   piątek            w godz. od 8.00 do 18:00
                                   sobota           w godz. od 8.00 do 13.00

 4. Przed wjazdem na teren PSZOK mieszkaniec zobowiązany jest do założenia maseczki ochronnej zakrywającej nos i usta jak i rękawiczek jednorazowych (obowiązek wyposażenia w w/w środki ochrony osobistej należy do mieszkańca).

 5. Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. zapewni dla przyjeżdżających mieszkańców płyn do dezynfekcji rąk.

 6. Obsługa mieszkańców będzie odbywać się na zewnątrz budynku.

 7. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie wcześniej wysegregowane odpady.

 8. Do PSZOK przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne pochodzące
  z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie miasta Wejherowo, dostarczone
  przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bądź mieszkańców miasta Wejherowa:

          a) opakowania z papieru i tektury,

          b) opakowania z tworzyw sztucznych i metali,

          c) opakowania wielomateriałowe

          d) opakowania ze szkła,

          e) odpady zielone,

          f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

          g) przeterminowane leki,

          h) chemikalia,

          i) zużyte baterie i akumulatory,

          j) kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

          k) materiały izolacyjne (sturopian budowlany, wełna mineralna),

          l) żelazo i stal,

         m) tworzywa sztucze (np. rury PCV, daszek falisty, listwy przypodłogowe, siding, wiadra, folia budowlana),

         n) odpady budowlane i rozbiórkowej,

         o) opony z samochodów osobowych.

 

        9. Odpady komunalne, o których mowa w pkt.8 a) - m) przyjmowane są do PSZOK w każdej ilości bez ważenia.

      10. Oceny ilości przywiezionych odpadów, o których mowa w pkt. 8 n) dokonuje obsługa PSZOK.

      11. Odpady, o których mowa w pkt. 8 n) przyjmowane są do PSZOK bezpłatnie w ilości
           do 160 l./rok/lokal mieszkalny. Za odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości powyżej 160 l. pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

      12. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK (punkt wagowy) celem weryfikacji dostarczonych odpadów oraz wskazania miejsca
           ich rozładunku.

       13. Obsługa PSZOK ma prawo zażądać od osoby dostarczającej odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (dowód osobisty, umowa najmu lokalu mieszkalnego lub karta mieszkańca) oraz                            dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Wejherowo.

      14. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • materiały zawierające azbest,
 • materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa,
 • zmieszane odpady budowlane,
 • szyby samochodowe,
 • części samochodowe,
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
  dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,
 • wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzyniach
  zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu, pojemność ponad
  20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych),
 • smoły i produktów smołowych m.in. lepiku.


  15.Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

  16.Obsługa PSZOK nie wyjmuje odpadów z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce, gdzie należy złożyć przywiezione odpady, w którym pojemniku czy kontenerze umieścić.

  17. Obsługa PSZOK na żądanie dostarczającego odpady wystawi pisemne potwierdzenie faktu przyjęcia odpadów.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2022 r.