BIURO OBSŁUGI FIRM

Biuro Obsługi Firm zapewnia swoim Klientom kompleksowość świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami w tym m.in. wywozu, wynajmu kontenerów czy worków typu BIG BAG. Dział świadczy usługi na zlecenie klientów indywidualnych w szczególności Klientów biznesowych, a także Klientów korzystających z usług sezonowego wywozu odpadów z działek rekreacyjnych w miejscowościach nadmorskich. Ponadto zakres oferowanych usług obejmuje również Klientów z Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Zakres oferowanych usług:

 • wywóz odpadów komunalnych z pojemników: 110l, 120l, 240l, 1100l
 • wywóz odpadów komunalnych, budowlanych, przemysłowych w kontenerach: 3,5m3, 5m3, 7m3
 • wywóz odpadów gruzowych w workach typu "big-bag": worki o pojemności 1,5 t
 • odbiór odpadów wielkogabarytowych z posesji
 • selektywna zbiórka odpadów
 • inne usługi transportowo - sprzętowe
 • mycie i dezynfekcja pojemników
 • sprzedaż pojemników (nowych oraz używanych) na odpady komunalne
 • sprzedaż stojaków do segregacji odpadów na dwie bądź trzy frakcje
 • wymiana piasku w piaskownicach
 • obsługa imprez ( w tym: wynajem pojemników, bieżące prace porządkowe, wywóz i utylizacja odpadów) 

Kontakt:

W celu uzyskania informacji dotyczących cen świadczonych usług prosimy o kontakt pod numerem telefonu (58) 676 95 34 lub (58) 676 95 35 bądź o kontakt mailowy bof@zukwejherowo.pl .

Zapraszamy również do naszego biura (wejście od ul. Staromłyńskiej) od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:00 do 15:00.

HARMONOGRAM wywozu odpadów dot. firm

UWAGA!!!

Harmonogram wywozu odpadów z tenreu Rozinnych Ogródków Działkowych (ROD) na rok 2018: