POWRÓT

Zmiany w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasta Wejherowa".

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Wejherowa, która odbyła się w dniu 05.11.2019 r. wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasta Wejherowa" oraz sprawie „Szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości…”. Wprowadzenie zmian było konieczne z uwagi na znowelizowane ustawodawstwo z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

Więcej na ten temat znajdą Państwo:

 

UWAGA!!! 
Odbiór odpadów wielkogabarytowych "na telefon" rozpocznie sie od dnia 1 marca 2020 roku.