EKO-FABRYKA

Przetarg nieograniczony - data ogłoszenia 17.10.2017 r.

Przetarg nieograniczony pn: "Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji pn: Budowa wzorcowego systemu gospodarki na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA z podziałem na dwie Części: Część 1: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji pn: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z adaptacją obiektów dawnej fabryki drzewnej dla przedmiotowej inwestycji „EKO – FABRYKA” w Wejherowie” Część 2: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji pn: „Budowa gniazd-podziemnych punktów zbiórki odpadów”.

Trzeba jeszcze poczekać na Eko-Fabrykę

O nas w mediach: Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. ciągle nie otrzymał ostatecznego potwierdzenia o otrzymanej dotacji na budowę tak zwanej Eko-Fabryki. Z tego powodu trzeba było unieważnić przetarg na budowę nowoczesnego miejsca do gospodarowania odpadami i opóźnić inwestycję o minimum pół roku.

Zapraszamy do składania ofert przetargowych

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. ogłosił 15 maja 2017 roku przetarg nieograniczony pn: Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA w formule zaprojektuj i wybuduj, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

SPÓŁKA ZUK OTRZYMAŁA LIST NOMINACYJNY

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. uzyskał nominacje do tytułu: EKOSTRATEG 2017 za realizację kompleksowej gospodarki odpadami na najwyższym poziomie jak i wdrażanie najnowszych technologi dostępnych w branży ochrony środowiska