Aktualności

Trzeba jeszcze poczekać na Eko-Fabrykę

O nas w mediach: Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. ciągle nie otrzymał ostatecznego potwierdzenia o otrzymanej dotacji na budowę tak zwanej Eko-Fabryki. Z tego powodu trzeba było unieważnić przetarg na budowę nowoczesnego miejsca do gospodarowania odpadami i opóźnić inwestycję o minimum pół roku.

Zapraszamy do składania ofert przetargowych

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. ogłosił 15 maja 2017 roku przetarg nieograniczony pn: Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA w formule zaprojektuj i wybuduj, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

SPÓŁKA ZUK OTRZYMAŁA LIST NOMINACYJNY

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. uzyskał nominacje do tytułu: EKOSTRATEG 2017 za realizację kompleksowej gospodarki odpadami na najwyższym poziomie jak i wdrażanie najnowszych technologi dostępnych w branży ochrony środowiska

ZUK STARA SIĘ O DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ EKO - FABRYKI W WEJHEROWIE

Nowoczesne centrum składowania odpadów do ponownego ich wykorzystania oraz ośrodek edukacji ekologicznej, czyli po prostu „Eko-Fabryka” powstanie w Wejherowie. Ostatnio wejherowski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. wystąpił o unijne dofinansowanie na realizację inwestycji.  - Ogłosiliśmy już przetarg na budowę wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Wejherowa pod nazwą Eko-Fabryka w formie „zaprojektuj i wybuduj”, z podziałem na dwie części: budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z adaptacją obiektów dawnej fabryki drzewnej oraz budowę gniazd - podziemnych punktów zbiórki odpadów - mówi Roman Czerwiński, prezes Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Wejherowie. - Liczymy także na dofinansowanie unijne