POWRÓT

Data ogłoszenia: 02.05.2016

Przetarg nieograniczony/usługi/

Opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji obiektów dawnej fabryki drzewnej wraz z koncepcją funkcjonalno-technologiczną PSZOK oraz sporządzeniem koncepcji zagospodarowania dla planowanej inwestycji "EKO FABRYKA" przy ul. Tartacznej w Wejherowie 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 
 2. SIWZ
 3. Załącznik do SIWZ:7_1 mapa
 4. Załącznik do SIWZ:7_2_1 cz.graficzna
 5. Załącznik do SIWZ:7_2_1 cz.opisowa
 6. Załącznik do SIWZ:7_3 wytyczne konserwatora
 7. Załącznik do SIWZ:7_4 PEWIK
 8. Załącznik nr 7_5_1
 9. Załącznik nr 7_5_2
 10. Załącznik nr 7_5_3
 11. Załącznik nr 7_5_4
 12. Załącznik nr 7_5_5
 13. Załącznik nr 7_5_6
 14. Załącznik nr 7_5_7
 15. Załącznik nr 7_5_8
 16. Załącznik nr 7_5_9
 17. Załącznik edytowalny do SIWZ:1,2,2a,3, 3.1,4, 5  

 Wyjaśnienia i zmiany SIWZ i ogłoszenia:

 1.  Informacja zmiany SIWZ załączników edytowalnych
 2. Wyjaśnienia i zmiana treści siwz

Wynik postępowania

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty