BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

Biuro Obsługi Mieszkańców jest jednym z najmłodszych Działów Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. Dział świadczy usługi na zlecenie klientów indywidualnych w szczególności Mieszkańców Wejherowa, a także wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo dział koordynuje prace związane z organizacją konkursów ekologicznych oraz edukacją ekologiczną dzieci jak i Mieszkańców miasta.

Zakres oferowanych usług:

  • odpłatny wywóz odpadów gruzowych w workach o pojemności 40 l
  • odpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych z posesji (po dwukrotnym skorzystaniu odbioru odpadów wielkogabarytowych na zgłoszenie telefoniczne bądź mailowe)
  • odpłatne mycie i dezynfekcja pojemników dot. pojemników stanowiących własność Mieszkańca bądź Wspólnoty Mieszkaniowej
  • sprzedaż pojemników na odpady komunalne: 110l, 120l, 240l, 660l, 1100l

Kontakt:

W celu uzyskania informacji dotyczących cen świadczonych usług prosimy o kontakt pod numerem telefonu (58) 676 95 50 lub 608 624 891 bądź o kontakt mailowy bok@zukwejherowo.pl .

Zapraszamy również do naszego biura (wejście od ul.Chopina) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Dodatkowo informujemy, że nasze Biuro w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 18:00 oraz w soboty od 11:00 do 16:00 przyjmuje klientów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (wejście od ul. Chopina).