ZARZĄD

Zarząd jednoosobowy: Prezes Zarządu Andrzej Gorczycki

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, zarządza majątkiem, i sprawami spółki oraz kieruje całokształtem bieżącej działalności Spółki. Jest uprawniony do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych.