Zamów BIG BAG

ZAMÓW WOREK BIG-BAG, A MY ODBIERZEMY I ZAGOSPODARUJEMY TWOJE ODPADY

Proponujemy Państwu odbiór odpadów w workach BIG-BAG:

- odpady zielone: trawa, kwiaty, liście, gałęzie, korzenie z niewielką ilością ziemi

- gruz czysty: czysty gruz betonowy, ceglany, tynki, kafelki, ceramika, ziemia

- odpady pobudowlane (bez gruzu): płyty karton-gips, profile metalowe, armatura,
rury PCV, makulatura, tworzywa sztuczne (folie, wiadra po farbach)

Ładowność: 1,5 tony

Wymiary (cm): 95 x 95 x 100

Zamówienie BIG-BAG możliwe jest w Biurze Obsługi Klienta:

 1. Przyjdź do Biura Obsługi Klienta - Wejherowo, ul. Obrońców Helu 1
  (wejście od ul. Staromłyńskiej)

W trakcie składania zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do wykonania usługi:

 • Imię i nazwisko lub nazwę firmy
 • Adres do korespondencji (miejscowość wraz z kodem pocztowym, ulica, numer domu)
 • Numer PESEL/NIP
 • Numer telefonu
 • Miejsce usytuowania worka, z którego mamy odebrać odpady do zagospodarowania
 • Rodzaj odpadów
 1. Opłać fakturę (gotówką lub kartą) i odbierz worek z magazynu
 • Umieść w nim odpady, których chcesz się pozbyć

Pamiętaj!

W worku nie mogą się znaleźć:

 • Części samochodowe, opony
 • Odpady zawierające substancje żrące, zaolejone szmaty i materiały filtracyjne
 • Farby, oleje
 • Materiały izolacyjne (styropian, wełna mineralna, papa)
 • Odpady niebezpieczne (w tym azbest, eternit)
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Zmieszane odpady komunalne

 

Uwaga!

Musisz zapewnić dojazd do worka w taki sposób, aby możliwe było jego odebranie
przez pojazd z HDS o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 20 ton:
Po zapełnieniu worek powinien znajdować się nie dalej niż 3 metry od ulicy.
Big bag nie może znajdować się na terenie zamkniętym i/lub o ograniczonym dostępie oraz nie może być zastawiony samochodami.
Nie wolno ustawiać worka pod: zadaszeniami, niskimi liniami wysokiego napięcia oraz drzewami, budynkami.

 1. Ciesz się czystym mieszkaniem, domem i terenem
 • Zgłoś odbiór zapełnionego big-baga

Pamiętaj!

 • Worki na odpady zielone wynajmowane są na okres 7 dni.

Odbiór odbędzie się w najbliższy czwartek od Twojego zgłoszenia.

 • Worki na gruz i odpady pobudowlane wynajmowane są na okres 30 dni.

Odbiór odbędzie się w najbliższą środę od Twojego zgłoszenia.

Ile kosztuje usługa odbioru odpadów w workach BIG-BAG?

 • Worek na odpady zielone – 280,00 zł brutto
 • Worek na czysty gruz – 350,00 zł brutto
 • Worek na odpady pobudowlane – 400,00 zł brutto

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt
z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel. (58) 676-95-34 lub 608-309-261