Klauzulę informacyjne

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Patrycja Falkowska

e-mail: iod@zukwejherowo.pl

tel.: 728-368-397

 

Realizują obowiązek płynący z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej "RODO", poniżej przedstawiamy treść klauzul informacyjnych: 

Klauzula informacyjna - ogólna

Klauzula informacyjna - monitoring

Klauzula informacyjna - proces rekrutacji

Klauzula informacyjna - umowa zlecenie i umowa o dzieło

Klauzula informacyjna -umowa dzierżawy pojemników

Klauzula informacyjna art. 14 - stażyści/praktykanci

Klauzula informacyjna - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Klauzula informacyjna - wywóz wielkogabarytowy