Zgłoś nieprawidłowość


W związku z  podpisaniem Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 "Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą
EKO-Fabryka, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych".

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. informuje, że wszelkie informacje
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych można zgłaszać poprzez:

  1. specjalny adres e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci .