O nas

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obrońców Helu 1 utworzony został w wyniku przekształceń ówczesnego Zakładu Usług Komunalnych na mocy Uchwały Rady Miasta Wejherowa nr VIk/XXIV/308/2012 z dn. 13.11.2012 r., Uchwały Rady Miasta Wejherowa nr VIk/XXV/315/2012 z dn. 22.11.2012 r. oraz Oświadczenia Prezydenta Miasta Wejherowa z dn. 26.11.2012 r.

Historycznie działalność Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. sięga roku 1946 wówczas powołany został Zarząd Nieruchomości Miejskich.

Poniżej przedstawiamy kalendarium.

KALENDARIUM

 • 1946 – Zarząd Nieruchomości Miejskich (w późniejszych latach przekształcony w Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych i Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane)
 • 1973 – 1991 – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PGKM)
 • 1992 – 1998 – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 • 1999 – 2012 – Zakład Usług Komunalnych
 • od listopada 2012 – Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.
 • od października 2018 - Spółka zależna działająca pod Firmą EKOZUK Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie:

 • wywozu odpadów wielkogabarytowych
 • dzierżawy pojemników
 • wynajmu kontenerów oraz worków typu BIG BAG
 • oczyszczania miasta i terenów prywatnych
 • zimowego utrzymania ulic i placów
 • utrzymania dróg i zieleni
 • prac remontowo – budowlanych
 • zbiórki odpadów niebezpiecznych
 • selektywnej zbiórki odpadów
 • zagospodarowania odpadów
 • wywozu odpadów komunalnych
 • prowadzenia edukacji ekologicznej - m.in. organizacja konkursów ekologicznych:
  - „Jasne zasady sposobem na odpady” w 2014 r.
  - „Czy to jesień, czy to wiosna – segregacja to rzecz prosta!” w 2015 r.
 • prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci m.in.:
  - organizowanie zajęć edukacyjnych na terenie zakładu
  - prowadzenie lekcji w placówkach przedszkolnych

Oferując swoje usługi Spółka ZUK gwarantuje ich najwyższą jakość, optymalne terminy realizacji, rynkową cenę oraz profesjonalną obsługę Klienta.

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Ul. Obr. Helu 1
84-200 Wejherowo
woj. Pomorskie
NIP 588-23-98-489
KRS 000444147
Kapitał zakładowy - 6 522 000,00 PLN
Regon - 221803127
Nr rej. BDO 000014660

 

EKOZUK Sp. z o.o. 

Ul. Obr. Helu 1
84-200 Wejherowo
woj. Pomorskie
NIP 588-24-43-787
KRS 0000753905
Kapitał Zakładowy 5000,00 PLN
Regon 381607913
Nr rej. BDO 000101046