RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza aktualnie składa się z czterech członków powołanych na okres trzech lat.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy m. in.:

  • powołanie i odwołanie członków Zarządu
  • opiniowanie planów finansowo-rzeczowych i inwestycyjnych
  • ocena realizacji tych planów