Przetargi

AKTUALNE:
Budowa budynku biurowego z zapleczem socjalno-sanitarnym, infrastrukturą techniczną oraz łącznikiem, przebudowa budynku istniejącego wraz z prawem opcji - data ogłoszenia: 06.06.2024 r.
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej firmy Ekofabryka Wejherowo Sp. z o.o.

ZAKOŃCZONE:
Budowa budynku biurowego z zapleczem socjalno-sanitarnym, infrastrukturą techniczną oraz łącznikiem, przebudowa budynku istniejącego wraz z prawem opcji - data ogłoszenia: 01.03.2024 r.
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Ochrona osób i mienia ZUK w Wejherowie Sp. z o.o., usługa monitorowania zewnętrznego obiektu i terenu składowiska Rybska Karczma oraz EKOFABRYKI wraz z interwencyjnym sprawdzaniem obiektów-data ogłoszenia: 13.02.2024 r.
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej wraz z łyżką i widłami - data publikacji: 29.01.2024
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej wraz z łyżką i widłami - data publikacji: 17.01.2024
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Dostawa paliw płynnych w podziale na części - data publikacji: 05.01.2024
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa worków foliowych na odpady komunalne oraz segregowane odpady komunalne.
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z usługą utrzymania systemu - data ogłoszenia: 01.08.2023 r.
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej elewatorowej - data ogłoszenia: 14.03.2023
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa obejmująca serwis i najem odzieży roboczej i szaf ubraniowych - data ogłoszenia: 09.03.2023
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Ochrona osób i mienia ZUK w Wejherowie Sp. z o.o., usługa monitorowania zewnętrznego obiektu i terenu składowiska Rybska Karczma oraz EKOFABRYKI wraz z interwencyjnym sprawdzaniem obiektów-data ogłoszenia: 15.02.2023
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Dostawa paliw płynnych w podziale na części - data publikacji: 06.01.2023
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej śmieciarki - data ogłoszenia 17.11.2022
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa worków na odpady do Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. oraz EKOZUK Sp. z o.o. - data ogłoszenia: 27.09.2022
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa pojemników na odpady do Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. oraz EKOZUK Sp. z o.o. - data ogłoszenia 19.08.2022
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej śmieciarki - data ogłoszenia 12.08.2022
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej EKOZUK Sp. z o.o.

Dostawa oleju napędowego do samochodów i maszyn na potrzeby EKOZUK Sp. z o.o. - data ogłoszenia 28.06.2022
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej EKOZUK Sp. z o.o.

Dostawa oleju napędowego do samochodów i maszyn na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. - data ogłoszenia 28.06.2022
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Dostawa kompletnego, fabrycznie nowego pojazdu wyposażonego w nowe urządzenie hakowe do przewozu kontenerów o długości do 4000 mm. -data ogłoszenia: 03.02.2022
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej EKOZUK Sp. z o.o.

Ochrona osób i mienia ZUK w Wejherowie Sp. z o.o., usługa monitorowania zewnętrznego obiektu i terenu składowiska Rybska Karczma oraz EKOFABRYKI wraz z interwencyjnym sprawdzaniem obiektów-data ogłoszenia: 01.02.2022
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa worków polipropylenowych na gruzowe odpady budowlane do ZUK w Wejherowie Sp. z o.o. oraz EKOZUK Sp. z o.o. - data ogłoszenia: 01.12.2021
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa worków polipropylenowych na gruzowe odpady budowlane do ZUK w Wejherowie Sp. z o.o. oraz EKOZUK Sp. z o.o. - data ogłoszenia: 10.11.2021
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa worków na odpady do ZUK w Wejherowie Sp. z o.o. oraz EKOZUK Sp. z o.o. - data ogłoszenia: 19.10.2021
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Dostawa mebli wraz z ich montażem - data ogłoszenia: 07.10.2021
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Dostawa paliw płynnych w podziale: Cz. I: Dostawa ON do samochodów i maszyn na potrzeby ZUK w Wejherowie Sp. z o.o. oraz EKOZUK Sp. z o.o. Cz. II: Wydawanie na potrzeby ZUK w Wejherowie Sp. z o.o. Pb 95 na stacji paliw Wykonawcy- data ogłoszenia 30.09.2021
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, używanej koparki kołowej - data ogłoszenia: 13.08.2021 r.
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej EKOZUK Sp. z o.o.

Dostawa kontenerów do gromadzenia i transportu odpadów - data ogłoszenia: 15.07.2021 r.
Przetarg:

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 31.12.2020 r.
Przetarg:

Sukcesywna dostawa pojemników na odpady do Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. oraz EKOZUK Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne z dnia 31.12.2020 r.
Przetarg:

Ochrona osób i mienia Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., usługa monitorowania zewnętrznego obiektu i terenu składowiska Rybska Karczma

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 15.12.2020 r.
Przetarg:

Dostawa paliw płynnych w podziale na części: Część I zamówienia: Dostawa oleju napędowego do samochodów i maszyn na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. oraz EKOZUK Sp. z o.o, Część II zamówienia: Wydawanie na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. benzyny bezołowiowej 95 na stacji paliw Wykonawcy w systemie bezgotówkowym.

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 30.10.2020 r.
Przetarg:

Dostawa fabrycznie nowej zabudowy hakowej z zamontowanym żurawiem HDS do opróżniania pojemników podziemnych na odpady

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 23.10.2020 r.
Przetarg:

Sukcesywna dostawa worków na odpady do Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. oraz EKOZUK Sp. z o.o., z podziałem na części: 1) Część I zamówienia: Sukcesywna dostawa worków foliowych na odpady komunalne oraz segregowane odpady komunalne. 2) Część II zamówienia: Sukcesywna dostawa worków polipropylenowych na gruzowe odpady budowlane.

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 04.06.2020 r.
Przetarg:

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej śmieciarki.

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 18.02.2020 r.
Przetarg:

Sukcesywna dostawa płyt drogowych żelbetowych na potrzeby utwardzania dróg.

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 10.02.2020 r.
Przetarg:

Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, kompletnego, używanego pojazdu wyposażonego w fabrycznie nowe urządzenie hakowe do przewozu kontenerów o długości od 3200 do 5000 mm.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne z dnia 21.01.2020 r.
Przetarg:

Ochrona osób i mienia Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., usługa monitorowania zewnętrznego obiektu i terenu składowiska Rybska Karczma oraz patrol obiektu na bazie przy ul. Tartaczna 22 w Wejherowie.

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 24.12.2019 r.
Przetarg:

Sukcesywna dostawa pojemników na odpady do Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. oraz Ekozuk Sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 23.12.2019 r.
Przetarg:

Sukcesywna dostawa worków na odpady do Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. oraz EKOZUK Sp. z o.o., z podziałem na części: 1) Część I zamówienia: Sukcesywna dostawa worków foliowych na odpady komunalne oraz segregowane odpady komunalne. 2) Część II zamówienia: Sukcesywna dostawa worków polipropylenowych na gruzowe odpady budowlane.

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 12.12.2019 r.
Przetarg:

Dostawa paliw płynnych w podziale na części: Część I zamówienia: Dostawa oleju napędowego do samochodów i maszyn na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. oraz EKOZUK Sp. z o.o, Część II zamówienia: Wydawanie na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. benzyny bezołowiowej 95 na stacji paliw Wykonawcy w systemie bezgotówkowym.

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 22.11.2019 r.
Przetarg:

Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w podziale na części.

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 21.11.2019 r.
Przetarg:

Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Etap II budowa gniazd – podziemnych punktów zbiórki odpadów w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 13.06.2019 r.
Przetarg:

„Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego” .

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 17.05.2019 r.
Przetarg:

„Świadczenie kompleksowej usługi obejmującej serwis i najem odzieży roboczej odblaskowej i szaf ubraniowych oraz świadczenie usługi serwisu odzieży roboczej odblaskowej będącej własnością Zamawiającego”.

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 09.05.2019 r.
Przetarg:

Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 20.03.2019 r.
Przetarg:

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu – zamiatarki chodnikowej w formie leasingu operacyjnego.

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 26.02.2019 r.
Przetarg:

Dostawa kompletnej, używanej kruszarki mobilnej do gruzu o masie własnej min 25 T – max 30 T w ramach projektu: „Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” w ramach działania 2.2. „Gospodarka odpadami komunalnymi”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Numer umowy o dofinansowanie POIS.02.02.00-00-0035/16-00

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 23.01.2019 r.
Przetarg:

Dostawa kompletnego, pojazdu wyposażonego w fabrycznie nowe urządzenie hakowe do przewozu kontenerów o długości do 7000 mm, w ramach projektu: „Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” w ramach działania 2.2. „Gospodarka odpadami komunalnymi”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Numer umowy o dofinansowanie POIS.02.02.00-00-0035/16-00 .

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE data ogłoszenia 12.12.2018 r.
Przetarg:

Ochrona osób i mienia Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., usługa monitorowania zewnętrznego obiektu i terenu składowiska Rybska Karczma oraz patrol obiektu na bazie przy ul. Tartaczna 22 w Wejherowie.

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 27.11.2018 r.
Przetarg:

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., dalej „ZUK” z podziałem na 2 Części Część 1: Dostawa oleju napędowego do samochodów i maszyn ZUK. Część 2: Wydawanie na potrzeby ZUK benzyny bezołowiowej 95 na stacji paliw Wykonawcy w systemie bezgotówkowym.

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 21.06.2018 r.
Przetarg:

"Sukcesywna dostawa worków na odpady do Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., dalej „ZUK” z podziałem na 2 Części Część 1: Dostawa worków foliowych na odpady komunalne oraz segregowane odpady komunalne. Część 2: Dostawa worków polipropylenowych na gruzowe odpady budowlane."

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 05.04.2018 r.
Przetarg:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla Budowy gniazd – podziemnych punktów zbiórki odpadów w ramach planowanej inwestycji pn: „Budowa wzorcowego systemu gospodarki na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

Przetarg nieograniczony - data ogłoszenia 24.01.2018 r.
Przetarg:

Dostawa kompletnego, używanego samochodu ciężarowego typu wywrotka dla Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Przetarg na usługi społeczne - data ogłoszenia 13.12.2017 r.
Przetarg:

Zamówienie publiczne na usługi społeczne pn; " Ochrona osób i mienia Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., usługa monitorowania zewnętrznego obiektu i terenu składowiska Rybska Karczma oraz patrol obiektu na bazie przy ul. Tartaczna 22 w Wejherowie".

Przetarg nieograniczony - data ogłoszenia 06.12.2017 r.
Przetarg:

Dostawa paliw płynnych na potrzeby do Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., dalej „ZUK” z podziałem na 2 Części: Część 1: Dostawa oleju napędowego do samochodów i maszyn ZUK. Część 2: Wydawanie na potrzeby ZUK benzyny bezołowiowej 95 na stacji paliw Wykonawcy.

Przetarg nieograniczony - data ogłoszenia 17.10.2017 r.
Przetarg:

Przetarg nieograniczony pn: "Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji pn: Budowa wzorcowego systemu gospodarki na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA z podziałem na dwie Części: Część 1: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji pn: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z adaptacją obiektów dawnej fabryki drzewnej dla przedmiotowej inwestycji „EKO – FABRYKA” w Wejherowie” Część 2: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji pn: „Budowa gniazd-podziemnych punktów zbiórki odpadów”.

Ogłoszenie pn: "Sprzedaż dwóch używanych pojazdów do zbierania i transporu odpadów komunalnych - data ogłoszenia 26.09.2017 r.
Przetarg:

Sprzedaż dwóch używanych pojazdów do zbierania i transportu odpadów komunalnych

Przetarg nieograniczony data ogłoszenia 26.09.2017 r.
Przetarg:

Dostawa kompletnego, używanego pojazdu do zbierania i transportu odpadów komunalnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony - Data ogłoszenia 03.07.2017 r.
Przetarg:

Przetarg nieograniczony pn: " Sukcesywna dostawa pojemników na odpady"

Przetarg nieograniczony Data ogłoszenia 03.07.2017 r.
Przetarg:

Przetarg nieograniczony pn:" Sukcesywna dostawa worków na odpady do Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., dalej „ZUK” z podziałem na 2 Części: Część 1: Dostawa worków foliowych na odpady komunalne segregowalne. Część 2: Dostawa worków polipropylenowych na gruzowe odpady budowlane."

Przetarg nieograniczony - Data ogłoszenia: 09.06.2017 r.
Przetarg:

Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z opcją, nad realizacją inwestycji „Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego dla dwóch zadań: 1) Zadanie 1: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z adaptacją obiektów dawnej fabryki drzewnej pod nazwą: „EKO – FABRYKA” w Wejherowie w formule zaprojektuj i wybuduj , w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego z opcją.” 2) Zadanie 2 „Budowa gniazd- podziemnych punktów zbiórki odpadów w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.”

Data ogłoszenia: 15.05.2017
Przetarg:

Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA w formule zaprojektuj i wybuduj, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z podziałem na dwie Części

Data ogłoszenia: 02.05.2016
Przetarg:

Opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji obiektów dawnej fabryki drzewnej wraz z koncepcją funkcjonalno-technologiczną PSZOK oraz sporządzeniem koncepcji zagospodarowania dla planowanej inwestycji "EKO FABRYKA" przy ul. Tartacznej w Wejherowie

Data ogłoszenia: 23.08.2016
Przetarg:

Dostawa kompletnego, używanego pojazdu wyposażonego w fabrycznie nowe urządzenie hakowe do przewozu kontenerów o długości od 3200 do 5000 mm

Data ogłoszenia: 28.04.2016
Przetarg:

Sukcesywna dostawa kontenerów na odpady typu Kp-4,Kp-5,Kp-7

Data ogłoszenia: 28.04.2016
Przetarg:

Sukcesywna dostawa pojemników na odpady

Data ogłoszenia: 22.04.2016
Przetarg:

Dostawa oleju napędowego w systemie bezgotówkowym do samochodów i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Data ogłoszenia: 15.03.2016
Przetarg:

Sukcesywna dostawa odzieży zabezpieczającej, obuwia roboczego, rękawic

Data ogłoszenia: 21.04.2016
Przetarg:

Świadczenie usługi serwisu i najmu odzieży roboczej odblaskowej oraz szaf ubraniowych dla Pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Data ogłoszenia: 01.03.2016
Przetarg:

Świadczenie usługi serwisu i najmu odzieży roboczej odblaskowej oraz szaf ubraniowych dla Pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp.z o.o.

Data ogłoszenia: 08.03.2016
Przetarg:

Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne - segregowane i zmieszane

Data ogłoszenia:16.02.2016
Przetarg:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu do zbierania i transportu odpadów komunalnych dla Zakłądu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Data ogłoszenia: 08.01.2016
Przetarg:

Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Data ogłoszenia: 16.02.2016
Przetarg:

Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Data ogłoszenia: 29.12.2014
Przetarg:

Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. zo.o.

Data ogłoszenia: 22.12.2014
Przetarg:

Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

Data ogłoszenia: 23.09.2014
Przetarg:

Zakup i dostawę fabrycznie nowej koparko-ładowarki

Data ogłoszenia: 10.09.2014
Przetarg:

Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki

Data ogłoszenia: 02.09.2014
Przetarg:

Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki

Data ogłoszenia: 23.01.2014
Przetarg:

Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne - segregowane i zmieszane.

Data ogłoszenia: 03.09.2012
Przetarg:

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu małogabarytowego - śmieciarki z zintegrowanym zasypem do pojemników, z funkcją przeładunku do większego pojazdu.

Data ogłoszenia: 29.08.2012
Przetarg:

Dostawa wraz z transportem piasku niesianego z odkrywki do rekultywacji składowiska odpadów w Rybskiej Karczmie w ilości do 13000 ton

Data ogłoszenia: 05.01.2012
Przetarg:

Dostawa pojemników na odpady komunalne dla ZakładuUsług Komunalnych w Wejherowie z podziałem na 3 części

Data ogłoszenia: 04.01.2017
Przetarg:

Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA w formie zaprojektuj i wybuduj, z podziałem na dwie części. Cześć 1: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z adaptacją obiektów dawnej fabryki drzewnej dla przedmiotowej inwestycji „Eko-Fabryka” w Wejherowie w formule zaprojektuj i wybuduj z opcją” Część 2: „Budowa gniazd – podziemnych punktów zbiórki odpadów w formule zaprojektuj i wybuduj”

Data ogłoszenia: 23.01.2017
Przetarg:

Ochrona osób i mienia Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., ochrona fizyczna składowiska Rybska Karczma oraz patrol obiektu na bazie przy ul. Tartaczna 22 w Wejherowie.

Data ogłoszenia: 14.02.2017
Przetarg:

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., dalej "ZUK" z podziałem na 2 Części. Część 1: dostawa oleju napędowego w systemie bezgotówkowym do samochodów i maszyn ZUK. Część 2: Wydawanie na potrzeby ZUK benzyzny bezołowiowej 95 na stacji paliw Wykonawcy.

Data ogłoszenia: 10.06.2011
Przetarg:

Przetarg nieograniczony Dostawę paliw (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95-oktanowej) do pojazdów Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie.

Data ogłoszenia: 01.06.2011
Przetarg:

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 oktanowej) do pojazdów Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie

Data ogłoszenia: 26.05.2011
Przetarg:

Przetarg nieograniczony na dostawę zamiatarki elewatorowej dostosowanej do współpracy z ciągnikiem rolniczymCPV 34921100-0 - Zamiatarki drogowe

Data ogłoszenia: 17.01.2011
Przetarg:

Przetarg nieograniczony na dostawę pojemników na odpady komunalne dla ZakładuUsług Komunalnych w Wejherowie.

Data ogłoszenia: 25.10.2010
Przetarg:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu do zbierania i transportu odpadów komunalnychdla Zakładu usług Komunalnych w Wejherowie

Data ogłoszenia: 12.10.2010
Przetarg:

Wykonanie modernizacji oświetlenia oraz monitoringu przemysłowego na terenie bazy Zakładu Usług Komunalnych

Data ogłoszenia: 07.10.2010
Przetarg:

Przetarg na dostawę spycharki gąsienicowej ( po odbudowie ) dla Zakładu Usług Komunalnych

Data ogłoszenia: 01.09.2010
Przetarg:

Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika dla Zakładu usług Komunalnych w Wejherowie

Data ogłoszenia: 20.08.2010
Przetarg:

Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu asenizacyjnego dla Zakładu usług Komunalnych w Wejherowie

Data ogłoszenia: 01.06.2010
Przetarg:

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw(oleju napędowego i benzyny bezołowiowej95-oktanowej) specyfikacjazmiana SIWZ

Data ogłoszenia: 10.03.2010
Przetarg:

Przetarg ofertowy używanej spycharki

Data ogłoszenia: 10.12.2009
Przetarg:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania czystości wraz z wymiennym osprzętemdo zamiatania, odśnieżania i posypywania ciągów komunikacyjnych..(CPV): 34.11.40.00-9, 42.99.50.00-7, 66.10.00.00-3

Data ogłoszenia: 05.11.2009
Przetarg:

Dostawa dwóch nowych pojazdów do zbierania i transportu odpadówCPV: 34145510-6, 34145511-3 specyfikacja

Data ogłoszenia: 23.10.2009
Przetarg:

Postępowanie nadostawę materiałów oswietleniowych i elektrycznych

Data ogłoszenia: 11.09.2009
Przetarg:

Przedmiotem zamówienia jest dostaw dwóch, fabrycznie nowych pojazdów dostawczych ( furgon i skrzyniowy) tej samej markiCPV -34.10.00.00-8.

Data ogłoszenia: 04.09.2009
Przetarg:

Dostawa pojazdu do transportu odpadów komunalnych CPV - 34.14.45.10-6

Data ogłoszenia: 05.07.2009
Przetarg:

Dostawa pojemnikówCPV - 34.92.84.80-6.

Data ogłoszenia: 16.06.2009
Przetarg:

Dostawa paliwaCPV - 23.00.00.00-7

Data ogłoszenia: 09.03.2009
Przetarg:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków na odpady zbieranie selektywnieCPV-19.52.00.00-7.

Data ogłoszenia: 09.03.2009
Przetarg:

Dostawa nowego pojazdu do zbierania i transportu odpadów komunalnychCPV-34.14.45.11-3, 34.14.45.10-6.

Data ogłoszenia: 18.02.2009
Przetarg:

Dostawa worków na odpady komunalne.CPV-19.52.00.00-7

Data ogłoszenia: 17.10.2008
Przetarg:

Dostawa pojemników z tworzywa sztucznego do zbierania odpadów komunalnychCPV-34.92.84.80-6

Data ogłoszenia: 13.10.2008
Przetarg:

Dostawa ciągnikaCPV-16.70.00.00-2

Data ogłoszenia: 28.07.2008
Przetarg:

Dostawa jednego stacjonarnego urządzenia prasującego dla kontenerów wszystkich systemów ślizgowych i rolkowych wg. DIN oraz dwóch kontenerówCPV- 29566200-6

Data ogłoszenia: 17.07.2008
Przetarg:

Dostawa pojemników ztworzywa sztucznego do zbierania odpadów komunalnychCPV -25.22.30.00-0

Data ogłoszenia: 26.06.2008
Przetarg:

Dostawa oleju napędowego i etylinyCPV-23.00.00.00-7

Data ogłoszenia: 18.04.2008
Przetarg:

Dostawa wielozadaniowego pojazdu komunalnegoCPV : 34.14.44.00-2

Data ogłoszenia: 21.12.2007
Przetarg:

Przetarg nieograniczony w trybie zamówień publicznych poniżej progu unijnego na usługi transportowo sprzętoweCPV: 60100000-9 , 45520000-8

//TODO poprawić sortowanie przetargów