Projekty

Zadanie pn. „ Edukacja ekologiczna bez ograniczeń”.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wejherowie otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „ Edukacja ekologiczna bez ograniczeń”.

Wysokość dofinansowania: 43 140,00 zł

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU I JEGO CELE

Projekt pn.: „ Edukacja ekologiczna bez ograniczeń”.” ma na celu propagowanie wiedzy ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami, właściwego postępowania z odpadami. Projekt przewiduje również nie tylko standaryzowane obecnie rozwiązania proekologiczne w zakresie gospodarki odpadami – tj. recykling odpadów, ale także perspektywicznie wykorzystuje mniej aktualnie rozpowszechniony upcykling a także popularuzacji trendu zero waste.

Działania te skierowane będą do mieszkańców województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami a także dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,  dorosłych oraz seniorów.

 

PRZEDMIOT PROJEKTU

W ramach planowanego do realizacji zadania zaplanowano:

  • Warsztaty dla pracowników Instytucji Kultury „EKokultura”.
  • Piknik Ekologiczny
  • Twórcze warsztaty upcyklingowe z tłumaczem PJM dla dzieci głuchych i słabosłyszących oraz młodzieży głuchej i słabosłyszącej.
  • Warsztaty krawieckie dla osób dorosłych.
  • Warsztaty ze stylizacji mebli dla osób dorosłych słyszących i głuchych z tłumaczem PJM
  • Filmik instruktażowy dotyczący segregacji odpadów w języku migowym.
  • Warsztaty z upcyklingu dla szkół podstawowych z województwa pomorskiego.
  • Warsztaty dla seniorów ze stylizacji mebli.
  • Konkurs ekologiczny „Pokochaj segregację”
  • Informacja i promocja.

 

ODBIORCY PROJEKTU

Ostatecznymi beneficjentami przedsięwzięcia będą mieszkańcy województwa pomorskiego.

 

 

 

Działanie nr 1 - Warsztaty EkoKultura

http://zukwejherowo.pl/aktualnosc/1386/warsztaty-ekokultura-w-ramach-projektu-pn-edukacja-ekologiczna-bez-ograniczen

 

Działanie nr 2 - Piknik Edukacyjny

http://zukwejherowo.pl/aktualnosc/1385/piknik-ekologiczny-wodaizielen

http://zukwejherowo.pl/aktualnosc/1387/piknik-ekologiczny-wodaizielen

 

Działanie nr 3 - Twórcze warsztaty upcyklingowe

http://zukwejherowo.pl/aktualnosc/1394/tworcze-warsztaty-upcyklingowe

 

Działanie nr 4 - Wasztaty krawieckie dla dorosłych

http://zukwejherowo.pl/aktualnosc/1396/warsztaty-krawieckie-dla-doroslych

 

Działanie nr 7 - Filmik instruktażowy dotyczący segregacji z udziałem osób głuchych. Filmik w PJM

https://zukwejherowo.pl/aktualnosc/1424/swiatozmieniacze

 

Odcinek 1 Piknik

https://www.youtube.com/watch?v=ViJaQzDhAzs&t=9s

Odcinek 2 Urodziny

https://www.youtube.com/watch?v=_rWlvCNoWQI&t=15s

Odcinek 3 Złota Rączka

https://www.youtube.com/watch?v=7hNDGVP58Ho&t=4s

 

Działanie nr 8: Konkurs ekologiczny pn. „Pokochaj segregację”

https://zukwejherowo.pl/konkursy