PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (PZON)

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. na terenie bazy prowadzi dla mieszkańców Gmin:

 • Miasto Wejherowo
 • Wejherowo
 • Szemud
 • Reda
 • Rumia
 • Kosakowo
 • Gdynia
 • Sopot

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tzw. PZON (wjazd do PZON od ul. Chopina naprzeciwko Głównego Inspektoratu Weterynarii).

PZON jest czynny:

Poniedziałek od 7:00 do 15:00
Wtorek od 7:00 do 15:00
Środa od 7:00 do 18:00
Czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 15:00
Sobota od 8:00 do 13:00

 

Do PZON–u  przyjmowane są odpady pochodzące z gospodarstw domowych, takie jak:

 • zużyte baterie
 • przeterminowane leki
 • zużyte oleje
 • resztki farb 
 • resztki lakierów, klejów, żywic i środków do konserwacji i ochrony drewna
 • rozpuszczalniki
 • środki czyszczące
 • substancje do wywabiania plam
 • aerozole
 • pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji
 • środki ochrony roślin
 • żarówki i świetlówki (UWAGA! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, np. świetlówki
 • termometry
 • przełączniki, baterie i akumulatory
 • zużyte kartridże i tonery
 • przepracowane oleje
 • przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek