POWRÓT

Data ogłoszenia: 04.01.2017

Przetarg:

Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA w formie zaprojektuj i wybuduj, z podziałem na dwie części. Cześć 1: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z adaptacją obiektów dawnej fabryki drzewnej dla przedmiotowej inwestycji „Eko-Fabryka” w Wejherowie w formule zaprojektuj i wybuduj z opcją” Część 2: „Budowa gniazd – podziemnych punktów zbiórki odpadów w formule zaprojektuj i wybuduj”

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. PFU
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ i ogłoszenia:
  1. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  3. Nowy obowiązujacy Załącznik nr 2 do SIWZ
  4. Załącznik nr 2A do SIWZ
  5. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2
  6. Informacja Zamawiającego
Wynik postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania