POWRÓT

Data ogłoszenia: 15.05.2017

Przetarg nieograniczony pn.:

Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA w formule zaprojektuj i wybuduj, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z podziałem na dwie Części:

 

Część 1: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z adaptacją obiektów dawnej fabryki drzewnej dla przedmiotowej inwestycji „EKO – FABRYKA” w Wejherowie w formule zaprojektuj i wybuduj  z opcją, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.”

Część 2: „Budowa gniazd- podziemnych punktów zbiórki odpadów w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.”