POWRÓT

Data ogłoszenia: 23.08.2016

Przetarg nieograniczony/dostawy

Dostawa kompletnego, używanego pojazdu wyposażonego w fabrycznie nowe urządzenie hakowe do przewozu kontenerów o długości od 3200 do 5000 mm

  1. Ogloszenie_o_zamowieniu

      2.  SIWZ 

       Informacja Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

      3. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5  

         Wynik postępowania         

         Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.